7.2.. Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj.

Opis rješenja:

Listing programa:

//P07211083//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
  float a;     // deklarisanje varjable

  cout << "Unesite broj a: " << endl;
  cin>>a;

  if(a < 0)
    cout << "Apsolutna vrijednost broja je: " << abs(a) << endl;
  else
    cout << "Broje zaokruzen na prvi manji cijeli broj je: " << trunc(a) << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index