7.2.. Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Izršiti provjeru izvedenih operacija. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled:

Listing programa:

//P07211087//

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <math.h>

using namespace std;
int main()
{
  int a,b;     // deklarisanje varijabli

  cout << "Djeljenik= " << endl;
  cin>>a;

  cout << "Djelilac= " << endl;
  cin>>b;

  if(b != 0)
  {
    cout << a << " / " << b << " = " << a / b << "cijelih i" << a % b << "ostatak" << endl;
    cout << "Provjera: " << a/b << " * " << b << " + " << a % b << " = " << a << endl;
  }
  else
    cout << "Ne moze se djeliti sa 0" << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index