7.2.. Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 ili nije.

Opis rješenja: Za prikaz djeljivosti vidi Djeljivost >>>.

Listing programa:

// 07211098
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a;
  cout << "Broj: ";
  cin >> a;                   // ulaz
  if ( a % 3 == 0)               // a djeljivo sa 3 ?
    cout << "broj je djeljiv sa 3" << endl;  // ispis, djeljiv sa 3
  else                     // inace
    cout << "broj nije djeljiv sa 3" << endl; // ispis, nije djeljiv sa 3
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index