7.2.. Učitati dva broja. Treba od većeg učitanog broja oduzeti manji i rezultat ispisati na ekran.

Listing programa:

// 07211099
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int br1, br2;
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;

  if(br1 > br2)      // br1 vece od br2
    cout << "Prvi broj je veci razlika je = " << br1-br2 << endl;
  else           // br1 nije vece od br2
    if(br2 > br1)
      cout << "Drugi broj je veci, razlika je " << br2 - br1 << endl;
    else         // br1 = br2
      cout << "Brojavi su isti" << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index