7.2.. Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći srednji mid(a, b, c).

Opis rješenja: Prvo se uredi dva broja a zatim treći se provjerava i ubacuje između prva dva ili je srednji jedan od prva dva.
Primjer: 2 < 3 < 5 - Rastući redoslijed
Vrijednost Oznaka Oznaka2 Opis
2 min min(a, b, c) najmanji
3 mid mid(a, b, c) srednji
5 max max(a, b, c) najveći 

Listing programa:

// 07211108
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a, b, c, min, mid, max; // deklarisanje varijabli
	
	cout << "Unesite tri broja: " ;
	cin >> a >> b >> c;  // ulaz 3 broja

   if (a > b) {     // poredjenje prva dva broja
    max = a;     // max je a
    min = b;     // min je b
   }
   else {        // b je vece
    max = b;     // max je b
    min = a;     // min je a
   }
 
   if (c > max)     // c veci od prva dva?
    mid = max;    // mid je veco od prva dva
   else
    if (c < min)   // c manji od prva dva?
      mid = min;  // mid je manji od prva dva
    else       // c je izmedju min i max
      mid = c;   // mid je c
	
	cout << "Od brojeva: a " << a << " b " << b << " c " << c << endl; // ispis
	cout << "Srednji je: " << mid << endl;    // ispis
			
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index