7.2.. Učitati broj i ispitati je li broj cijeli?

Listing programa:

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  float a;       // deklarisanje varijabli
  cout << "Broj: ";
  cin >> a;     // ulaz
  if((a - int(a)) == 0)           // cio broj ?
    cout << a << " je cio broj" << endl; // cio broj
  else                    // inace 
    cout << a << " nije cio broj" << endl; // nije cio broj

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index