7.2.. Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj neparan?

Opis rješenja: Za prikaz djeljivosti vidi Djeljivost >>>.

Listing programa:

// 07211124
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b, max;
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;        // ulaz a
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;        // ulaz b

  max = a;        // pocetna vrijednost maksimuma
  if (b > max)      // drugi broj veci?
    max = b;      // drugi broj veci

  if (max % 2 != 0)    // veci paran ?
    cout << "Veci broj " << max << " je neparan";
  else          // inace
    cout << "Veci broj " << max << " je paran";

  return 0;
} 

Ispis na ekranu:

Index