7.2.. Učitati dva cijela broja i ispitati je li manji broj paran?

Opis rješenja: Za prikaz djeljivosti vidi Djeljivost >>>.

Listing programa:

// 07211125
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b, min;
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;        // ulaz a
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;        // ulaz b

  min = a;        // pocetna vrijednost maksimuma
  if (b < min)      // drugi broj manji?
    min = b;      // drugi broj manji

  if (min % 2 == 0)    // manji paran ?
    cout << "Manji broj " << min << " je paran";
  else          // inace
    cout << "Manji broj " << min << " nije paran";

  return 0;
} 
 

Ispis na ekranu:

Index