7.2.. Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa k ili nije.

Listing programa:

// 07211127
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b;
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;
  if(a / b == 0)
		cout << "Kolicnik brojeva je " << a/b << "." << endl;
  else
		cout << "Brojevi se ne mogu podijeliti!" << endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index