7.2.. Ispisati rastojanje između dvije učitane vrijednosti, koristiti IF ELSE naredbu.

Opis rješenja: Poslije učitavanja vrijednosti dva broja računa se vrijednost rastojanja. Ako je razlika pozitivna ili jednaka nuli izvodi se ispis. Inače, mijenja se predznak razlike-rastojanja i izvodi ispis.

Tekstualni algoritam:

 1. ulaz - učitati: a, b
 2. obrada - izračunati:
  rastojanje = a - b
 3. if (rastojanje >= 0) // Logicki uslov - Ako je rastojanje >= 0
     izlaz - ispisati: a, b, rastojanje;   // logicki izraz istinit - if dio - ispis rastojanja
  else
     izlaz - ispisati: a, b, -rastojanje;   // logicki izraz lazan - else dio - promjena predznaka rastojanja

Listing programa:

// 07211153
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a, b, rastojanje;       // deklarisanje varijabli           
  cout << "Ucitaj vrijednost a: "; // ime varijable cija vrijednost se ucitava  
  cin >> a;             // ucitavanje vrijednosti       
  cout << "Ucitaj vrijednost b: "; // ime varijable cija vrijednost se ucitava  
  cin >> b;             // ucitavanje vrijednosti
  
  rastojanje = a - b;        // rastojanje
  if (rastojanje >= 0)       // restojanje veće ili jednako nula?
    cout << "Rastojanje = " << rastojanje; // pozitina vrijednost rasotajanja
  else               // inace
    cout << "Rastojanje = " << rastojanje*(-1); // negativna vrijednost rasotajanja, mijenja se predznak
  return 0;
}

Index