7.2.. Urediti 4 učitana broja po rastućem redoslijedu.

Opis rješenja: Porede se prva dva broja a i b i izvodi uređenje, zatim a i c i izvodi uređenja. Na kraju se uređuju poslednja dva broja.
Slika 1. Početni položaj Slika 2. Animacija Slika 3. Krajnji položaj Slika 4. Redoslijed zamjene
Primjer: 2 < 3 < 5 < 7 - rastući redoslijed
Vrijednost Oznaka Oznaka2 Opis
2 min min(a, b) najmanji
7 max max(a, b) najveći 

Listing programa:

// 07211156
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	float a, b, c, d, p; // deklarisanje varijabli
	
	cout << "Unesite cetiri broja: " ;
	cin >> a >> b >> c >> d;    // ulaz e broja
	
	cout << "Ucitana cetiri broja: a " << a << " b " << b << " c " << c << " d " << d << endl;
	
	if(a > b)	   // varijabla a veca od varijble b; tj. pogresan redoslijed zamjeni mjesta?
		{
			p=a;   // pomocna varijabla p prima vrijednost varijable a
			a=b;   // varijabla a prima vrijednost varijable b
			b=p;   // varijabla b prima vrijednost pomocne varijabla p
		}       // zamjenjen redoslijed prve dvije varijable
		
	if(a > c)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=a;
			a=c;
			c=p;
		}
		
	if(a > d)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=a;
			a=d;
			d=p;
		}
		
	if(b > c)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=b;
			b=c;
			c=p;
		}	
		
	if(b > d)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=b;
			b=d;
			d=p;
		}		
		
	if(c > d)	   // pogresan redoslijed zamjeni mjesta?	
		{
			p=c;
			c=d;
			d=p;
		}		    
    	    
	cout << "Uredjena cetiri broja: a " << a << " b " << b << " c " << c << " d " << d << endl;
			
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index