7.2.. Učitati 3 cijela broja, ako su sva tri parna, pomnoži ih, ako su sva tri neparna, saberi ih, za ostale vrijednosti izlaz izračunati po izrazu:a+b-c.

Opis programa: Izrazi za pojedine opsege su prikazani u tabeli..

Opseg 3 Opseg 2 Opseg 1 Opis
    if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0 && c % 2 == 0)
y = a * b * c;
svi parni?
naredba grananja
izračunaj
 
else if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0 && c % 2 != 0)
y = a + b + c;
  svi neparni
naredba grananja
izračunaj
ostali
else
y = a+b-c
    ostali
naredba grananja
izračunaj

Listing programa:

// 07211158
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, c, y;        // deklarisanje varijabli
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;           // ulaz
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;           // ulaz
  cout << "3. broj: ";
  cin >> c;           // ulaz

  if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0 && c % 2 == 0) // opseg1: svi parni?
    y = a * b * c;      // izracunaj
  else             // inace, nisu oba parni
    if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0 && c % 2 != 0)  // opseg2 svi neparni ?
      y = a + b + c;    // izracunaj
    else           // ostali: opseg3
      y = a + b - c;    // izracunaj po izrazu

  cout << "broj je "<< y;     // ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index