7.2.. Učitati 3 cijela broja, ako su sva tri parna, saberi ih, ako su sva tri neparna, pomnoži ih, za ostale vrijednosti izlaz izračunati po izrazu:a+2*b-c.

Opis programa: Izrazi za pojedine opsege su prikazani u tabeli..

Opseg 3 Opseg 2 Opseg 1 Opis
    if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0 && c % 2 == 0)
y = a + b + c;
svi parni?
naredba grananja
izračunaj
 
else if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0 && c % 2 != 0)
y = a * b * c;
  svi neparni
naredba grananja
izračunaj
ostali
else
y = a + 2 * b - c;
    ostali
naredba grananja
izračunaj

Listing programa:

// 07211160
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, c, y;     // deklarisanje varijabli
  cout << "1. broj: ";
  cin >> a;           // ulaz
  cout << "2. broj: ";
  cin >> b;           // ulaz
  cout << "3. broj: ";
  cin >> c;           // ulaz

  if(a % 2 == 0 && b % 2 == 0 && c % 2 == 0)  // svi parni?
    y = a + b + c;      // suma sva tri
  else             // inace nisu svi parni
    if(a % 2 != 0 && b % 2 != 0 && c % 2 != 0)  // opseg2: svi neparni ?
      y = a * b * c;    // izracunaj
    else           // opseg3 ?
      y = a + 2 * b - c;  // izracunaj po izrazu

  cout << "broj je " << y;     // ispis

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index