7.2.. Za vrijednosti x i y izračunati z = x mod y pa ispisati, a zatim z = y mod x pa ispisati.

Listing programa:

// 07211169
#include <iostream>
 
using namespace std;

int main(void)
{
  int x, y;
 
  int z;
 
  x = 3;
  y = 4;
 
  z = x % y;  // x mod y
  cout << z << endl;
 
  z = y % x;  // y mod x
  cout << z << endl;

  return 0;
}

3
1

Ispis na ekranu:

Index