7.2.. Za vrijednosti x i y izračunati z = x mod y pa ispisati, a zatim z = y mod x pa ispisati.

Listing programa:

// 07211170
#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)
{
  int a = 7;
  int b = 5;
  int c = 2;

  int d = a * b / c;
  int e = d % a * c;
  int f = d % e;

  cout << d << endl;
  cout << e << endl;
  cout << f << endl;

  return 0;
}
17
6
5

Ispis na ekranu:

Index