7.3   SWITCH
Primjeri i zadaci

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:

.html

2

Napisati program za ispis dana u sedmici, prema slijedećoj tabeli:

.html

3

Napisati program za ispis osobina zadanog kvadranta, prema slijedećoj tabeli:

.html

4

Napisati program za upis ocjena i ispis uspjeha.

.html

5

Napisati program za ispis uspjeha a za ostale vrijednosti ispisati greska. Vidi slijedeću tabelu:

.html

6

Koristeći naredbu CASE izračunati recipročnu vrijednost učitanog broja.

.html

7

Napisati program koji za upisani samoglasnik (veliko slovo) ispisuje redni broj u samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:

.html

8

Napisati program koji za upisani samoglasnik ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:

.html

9

Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak veliko ili malo slovo ili cifra, prema slijedećoj tabeli:

.html

10

Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak slovo, cifra ili specijalna znak, prema slijedećoj tabeli:

.html

11

Napisati program koji za upisani samoglasnik uveća brojač odgovarajućeg samoglasnika.

.html

12

Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:

.html

13

Napisati program za simulaciju rada sabiranja i oduzimanja.

.html

14

Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema slijedećoj tabeli:

.html

15

Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli:

.html

16

Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli (Rješenje sa provjerom prestupnosti godina djeljivih sa 100):

.html

17

Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti k:

.html

18

Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti x:

.html

19

Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti k:

.html

20

Napisati program za ispis manjeg od dva učitana broja (koristiti naredbu SWITCH/CASE).

.html

21

Napisati program za ispis većeg od dva učitana broja (koristiti naredbu SWITCH/CASE).

.html

Razgranata struktura     Index