8.1..Napisati program za ispis brojeva od 1 do n for petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (++i=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (++i=1+2=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Opis programa:

Listing programa:

// 08111001
// prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;
      
int main()
{
	int n;

	cout <<"Ispis od 1 do n "<<endl<<"Do broja: ";
	cin >>n;
	for(int i=1;i<=n;++i)
		cout << "i= " << i << endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index