8.1..Napisati program za ispis brojeva od 1 do n for petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (++i=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (++i=1+2=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Opis programa:

Listing programa:

// 08111001
// prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;
   
int main()
{
  int i, n;         // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Ispis od 1 do n " << endl; // naslov
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  for(i=1; i <= n; ++i)   // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    cout << "i= " << i << endl; // ispis vrijednost i

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index