8.1.. Napisati program za ispis parnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka. Zato se i provjera sastoji od provjere da li je broj djeljiv sa 2 bez ostatka if (i % 2 == 0).

Listing programa:

//P08111002//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	for(i=1; i<=n; i++)
		if (i % 2 == 0)
			cout<<"i= "<<i<<endl;
			
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index