8.1.. Napisati program za ispis parnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka. Zato se i provjera sastoji od provjere da li je broj djeljiv sa 2 bez ostatka if (i % 2 == 0).

Listing programa:

// 08111002 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do n - parni" << endl;  // naslov
  int i, n;         // deklarisanje varijabli
	
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if (i % 2 == 0)    // i parno (djeljivo sa 2)?
      cout << "i= " << i << endl; // da - djeljiv, ispis vrijednost i
			
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index