8.1.. Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom for(i=1; i<=n; i++). Izračuvanje recipročnih vrijednosti se izvodi izrazom 1/i u naredbi ispisa (1/i).

Opis programa:

Listing programa:

// 08111004
// reciprocne vrijednosti prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;
   
int main()
{
  int i, n;         // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Ispis reciprocne vrijednosti brojeva od 1 do n" << endl; // naslov
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  for(i=1; i <= n; ++i)   // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    cout << "i= " << 1./i << endl; // ispis vrijednost 1/i

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index