8.1.. Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom for(i=1; i<=n; i++). Izračuvanje recipročnih vrijednosti se izvodi izrazom 1/i u naredbi ispisa (1/i).

Opis programa:

Listing programa:

//p08111004 reciprocne vrijednosti prvih N prirodnih brojeva//
#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	for(i=1; i<=n; i++)
		cout<<"i= "<<i<<" Reciprocna vrijednost: "<<i/1<<endl;
	
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index