8.1. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis programa:
- I varijanta: Varijabla i deklarisana je na početku programa;
- II varijanta: Varijabla i deklarisana je u for naredbi for(int i...

Koraci izvođenja programa:

 1. početna vrijednost za i (i = 1)
 2. za i = 1 do 5 radi
 3. ispisati vrijednost promjenljive
 4. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 5. idi na korak 2
 6. izlazak iz FOR petlje
 7. kraj

Tekstualni algoritam:

 1. za i = 1 do 5 radi
  ispis vrijednosti promjenljive i
 2. izlazak iz FOR petlje
 3. kraj

Listing programa:

// 08111005
// ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i;                // deklarisanje varijable i
  cout << "Ispis od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(i=1; i<=5; ++i)         // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << endl;   // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta     for(int i=1;
// 08111005
// ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(int i = 1; i <= 5; ++i)     // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << endl;   // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index