8.1.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

//ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	for(int i=1;i<=5;++i)
		cout<<"i= "<<i<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index