8.1.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom FOR i := 1 TO n DO. Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi WRITELN(2*i).

Opis programa:

Listing programa:

//p08111009 dvostruke vrijednosti prvih N prirodnih brojeva//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	for(i=1; i<=n; i++)
		cout<<"i= "<<i<<"Dvostruka vrijednost= "<<2*i<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index