8.1.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom FOR i := 1 TO n DO. Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi WRITELN(2*i).

Opis programa:

Listing programa:

// 08111009
// dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;
   
int main()
{
  int i, n;         // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Ispis dvostruke vrijednosti od 1 do n " << endl; // naslov
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  for(i=1; i <= n; ++i)   // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    cout << "i= " << "Dvostruka vrijednost= " << 2*i << endl; // ispis vrijednost i

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index