8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10.

Listing programa:

// pro08111017;
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;
    double p;
    p=1;
	for(i=1; i<=10; i++)
	    p=p*i;	
	    cout<<"Proizvod iznosi: "<<p<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index