8.1.. Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08111022
// Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. 
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  int i;        // deklarisanje varijable i
  for(i=1; i <= 5; ++i) // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << "  i*i = " << i*i << endl; // ispis i i^2 endl ima za posljedicu prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta   for(int i=1
// 08111022
// Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. 
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(int i=1; i<=5; ++i) // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << "  i*i = " << i*i << endl; // ispis i i^2 \n ima za posljedicu prelazak u novi red
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index