8.1. Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do 8.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 3 a krajnja vrijednost je 8.
- I varijanta: Varijabla i deklarisana je na početku programa;
- II varijanta: Varijabla i deklarisana je u for naredbi for(int i...

Koraci izvođenja programa:

 1. početna vrijednost za i (i = 3)
 2. za i = 3 do 8 radi
 3. ispisati vrijednost promjenljive
 4. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 5. idi na korak 2
 6. izlazak iz FOR petlje
 7. kraj

Tekstualni algoritam:

 1. za i = 3 do 8 radi
 2. ispisati vrijednost promjenljive i

Listing programa:

// 08111023
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i;               // deklarisanje varijable i
  cout << "Ispis od 3 do 8" << endl; // naslov: endl - prelazak u novi red 
  for(i=3; i<=8; ++i)         // ponavljanje za i=3 do i=8 - pocetak petlje
    cout<<i<<endl;          // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta
// 08111023
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 3 do 8" << endl; // naslov: endl - prelazak u novi red 
  for(int i=3; i<=8; ++i)      // ponavljanje za i=3 do i=8 - pocetak petlje
    cout<<i<<endl;         // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index