8.1.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 8 a krajnja vrijednost je 3. Brojanje unazada se izvodi sa --i.
- I varijanta: Varijabla i deklarisana je na početku programa;
- II varijanta: Varijabla i deklarisana je u for naredbi.

Koraci izvođenja programa:

 1. za i = 8 do 3 radi korak -1
  ispis vrijednosti promjenljive i
 2. izlazak iz FOR petlje
 3. kraj

Tekstualni algoritam:

 1. za i = 8 do 3 korak --i (i=i-1) radi
 2. ispisati vrijednost promjenljive i

Listing programa:

// 08111024
//ispis prirodnih brojeva od 8 do 3 unazad
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i;               // deklarisanje varijable i
  cout << "Ispis od 8 do 3 unazad" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(i=8; i>=3; --i)         // ponavljanje za i=8 do i=3 unazad - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << endl;  // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta
// 08111024
//ispis prirodnih brojeva od 8 do 3 unazad
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Ispis od 8 do 3 unazad" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
	for(int i=8;i>=3;--i)        // ponavljanje za i=8 do i=3 unazad - pocetak petlje
		cout << "i = " << i << endl;   // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index