8.1..Ispisati prirodne brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20a krajnja vrijednost je 5. Brojanje unazada se izvodi sa --i.
- I varijanta: Varijabla i deklarisana je na početku programa;
- II varijanta: Varijabla i deklarisana je u for naredbi for(int i...

Tekstualni algoritam:

 1. za i = 20 do 5 korak --i (i=i-1) radi
 2. ispisati vrijednost promjenljive i

Listing programa:

// 08111029
//ispis prirodnih brojeva od 20 do 5 unazad
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i;                   // deklarisanje varijable i
  cout << "Ispis od 20 do 5 unazad" << endl; // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(i=20; i>=5; --i)            // ponavljanje za i=20 do i=5 unazad - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << endl;      // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

II varijanta     for(int i=20;
// 08111029
//ispis prirodnih brojeva od 20 do 5 unazad
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 20 do 5 unazad" << endl; // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(int i=20; i>=5; --i)          // ponavljanje za i=20 do i=5 unazad - pocetak petlje
    cout << "i = " << i << endl;      // ispis vrijednosti i endl - prelazak u novi red
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index