8.1..Napisati program za ispis brojeva od 3 do n for petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan. Uvećava se vrijednost varijable i za  (++i=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (++i=1+2=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Opis programa:

Listing programa:

//prirodni brojevi od 3 do  n
#include <iostream>
using namespace std;
      
int main()
{
	int n;

	cout<<"3-n"<<endl<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	for(int i=3;i<=n;++i)
		cout<<"i= "<<i<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index