8.1.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n (FOR petlja).

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi FOR petljom for(i=1; i<=n; i++). Izračuvanje korijena se izvodi SQRT funkcijom brojem sqrt(i).

Opis programa:

Listing programa:

//p08111033 kvadratnog korijen prvih N prirodnih brojeva//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Unesi krajnju vrijednost: "<<endl;
	cin>>n;
	
	for(i=1; i<=n; i++)
		cout<<"Kvadratni korijen je: "<<sqrt(i)<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index