8.1.. Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5.

Opis programa: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka.
I varijanta - (i%2==0) logički izraza provjere parnosti broja, ako je logički izraz istinit ispisije se broj.
II varijanta - i = 2; - za početnu vrijednost u FOR petlji se postavlja paran broj 2. i = i + 2 u FOR petlji obezbjeđuje uvećanje kontrolne varujable za 2, tj FOR petlja generiše samo parne brojeve (2, 4).
(Cjelobrojno dijeljenje i modul broja).

Listing programa:

// 08111041
// Ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do 5
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do 5 - parni" << endl;  // naslov
  int i;              // deklarisanje varijable i
  cout << "Ispis parnih od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(i=1; i<=5; ++i)      // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i%2 == 0)         // i parno (broj djeljiv sa 2)?
      cout << i << " ";    // i parno (broj djeljiv sa 2): ispis parno i
  return 0;
}

II varijanta     for(i = 2;
// 08111041
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do 5 - parni" << endl;  // naslov
  int i;
  cout << "Ispis parnih od 1 do 5" << endl;  // naslov: endl - prelazak u novi red
  for(i = 2; i <= 5; i = i + 2)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    cout << i << " ";      // i parno (broj djeljiv sa 2): ispis parno i
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index