8.1.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n.

Listing programa:

// 08111047
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Ispis od 1 do n - neparni" << endl;  // naslov
  int i, n;         // deklarisanje varijabli
	
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 2 != 0)    // i neparno?
      cout << "i= " << i << endl; // da - nije paran, ispis vrijednostii

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index