8.1.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti for petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s=0 while petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti k od unesene vrijednosti k do n. Formiranje sume se izvodi unutar while petlje. Izraz s+=k.

Listing programa:

//suma prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int k,n,suma=0;
	cout<<"Od broja: ";
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	
	for(;k<=n;++k)
		suma+=k;
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index