8.1.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti for petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s=0 while petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti k od unesene vrijednosti k do n. Formiranje sume se izvodi unutar while petlje. Izraz s+=k.

Listing programa:

// 08112002
//suma prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n, suma;    // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  suma = 0;         // pocetna vrijednost prizvoda
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    suma = suma + i;   // uvecaj s za vrijednosti i; 
    
  cout << "Suma: " << suma << endl; // ispis 
}

II varijanta suma += i
// 08112002
//suma prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n, suma;    // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  suma = 0;         // pocetna vrijednost prizvoda
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    suma += i;      // uvecaj s za vrijednosti i; suma=suma+i
    
  cout << "Suma: " << suma << endl; // ispis 

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index