8.1.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

Opis programa: Početna vrijednost sume je 0 (s= 0). Izraz za uvačavanje sume je s+= i * i.

	 
//p08112003 Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
 int s=0,n;
 cout<<"n: ";
 cin>>n;
 for(int i=1; i<=n; ++i)
 {
  s+=i*i;
 }
 cout<<"Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n: "<<s<<endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index