8.1.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

Opis programa: Početna vrijednost sume je 0 (s= 0). Izraz za uvačavanje sume je s+= i * i.

 
// 08112003
// Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost sume = 0
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    s = s + i*i;     // uvecaj s za vrijednosti i*i; s=s+i*i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i*i;
// 08112003
// Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost sume = 0
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    s += i*i;       // uvecaj s za vrijednosti i*i; s=s+i*i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index