8.1. .Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s (0). FOR petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable i od jedan (1) do n. Formiranje sume se izvodi unutar FOR petlje. Izraz s:=s+i je računarski ,a ne matematički izraz. Njim se predstavlja dinamika promjene vrijednosti varijable s. Desni dio izraza (s+i) predstavalja uvećanje vrijednosti varijable s za vrijednost kontrolne varijable i. Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zato se izraz s=s+i čita s i postaje s+i tj. s prima vrijednost s+i. Postupak se ponavlja sve dok je i<= n.

Opis programa: Po učitavanju broja n do kog se izvodi sabiranje postavlja se početna vrijednost sume s (0). Sa naredbom FOR je formirana petlja koja mijenja vrijednosti kontrolne varijable i od jedan (1) do n. Formiranje sume s je obezbjeđeno unutar ove petlje. Pri prvom prolazu kroz petlju se na vrijednost sume (nula) dodaje vrijednost varijable i (jedan) (s+i=1+0=1). Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s (s=1). Postupak se ponavlja za i=2 (s+i=2+1=3) i tako redom dok i ne postane veće od n. Na kraju je ispis izračunate sume s.

Listing programa:

// 08112005
// Suma kvadrata prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma kvadrata od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n, suma;    // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  suma = 0;         // pocetna vrijednost prizvoda
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    suma = suma + i * i; // uvecaj s za vrijednosti i*i; 
    
  cout << "Suma: " << suma << endl; // ispis 
}

II varijanta suma += i
// 08112005
// Suma kvadrata prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma kvadrata od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n, suma;    // deklarisanje varijabli i, n

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  suma = 0;         // pocetna vrijednost prizvoda
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    suma += i*i;     // uvecaj s za vrijednosti i*i; suma=suma+i*i
    
  cout << "Suma: " << suma << endl; // ispis 

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index