8.1.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n)
.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + 1/i.

// p08112007 Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
 double s=0,n;
 cout<<"n: ";
 cin>>n;
 for(int i=1; i<=n; ++i)
 {
  s+=(1.0/i);
 }
 cout<<"Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n: "<<s<<endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index