8.1.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n)
.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + 1/i.

// 08112007
// Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost sume = 0
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    s = s + 1.0/i;    // uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112007
// Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost sume = 0
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    s += 1.0/i;      // uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index