8.1.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s = 0). Izraz za uvačavanje sume je s+=(1.0/i) tj. recipročna vrijednost i.

 
//p08112007 Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
 double s=0,n,k;
 cout<<"k: ";
 cin>>k;
 cout<<"n: ";
 cin>>n;
 for(int i=k; i<=n; ++i)
 {
  s+=(1.0/i);
 }
 cout<<"Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n: "<<s<<endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index