8.1.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s = 0). Izraz za uvačavanje sume je s+=(1.0/i) tj. recipročna vrijednost i.

 
// 08112008
// Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma reciprocnih vrijednosti od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli i, k, n
  float suma;        // deklarisanje varijabli suma

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  suma = 0;         // pocetna vrijednost prizvoda
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    suma = suma + 1.0/i; // uvecaj s za vrijednosti 1.0/i; 
    
  cout << "Suma: " << suma << endl; // ispis 
}

II varijanta suma += 1.0/i;
// 08112008
// Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma reciprocnih vrijednosti od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli i, k, n
  float suma;        // deklarisanje varijabli suma

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  suma = 0;         // pocetna vrijednost prizvoda
	
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    suma += 1.0/i;    // uvecaj s za vrijednosti 1.0/i; suma=suma+i
    
  cout << "Suma: " << suma << endl; // ispis 

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index