8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

Opis rješenja: Cifra jedinica se dobija kao ostatak dijeljenjem sa 10 (i MOD 10 = 8). Djeljivost

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
 3. za i = k do n radi
  ako je cifra jedinica 8((i MOD 10 = 8 ) tada formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 4. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

// 08112014
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - sa cifrom jedinicom 8" << endl;  // naslov
  int i, n, k ;       // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 10 == 8)    // cifra jedinica 8?
      s = s + i;    // da - cifra jedinica 8: ispis i, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112014
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od k do n - sa cifrom jedinicom 8" << endl;  // naslov
  int i, n, k ;       // deklarisanje varijabli
  float s;         // deklarisanje varijabli

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 10 == 8)    // cifra jedinica 8?
      s += i;      // da - cifra jedinica 8: ispis i, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index