8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

Opis rješenja: Cifra jedinica se dobija kao ostatak dijeljenjem sa 10 (i MOD 10 = 8). Djeljivost

Tekstualni algoritam:

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
  3. za i := k do n radi
    ako je cifra jedinica 8((i MOD 10 = 8 ) tada formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
  4. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma=',s);)

Listing programa:

//p08112014//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,k,n;
	float s;
	
	cout<<"Suma prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 8"<<endl;	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	
		for(i=k; i<=n; i++)		
			if(i % 10 == 8)			
				s=s+i;
				
		cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
			
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index