8.1.. Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Prvo se učita sa tastature koliko će se sabirati brojeva. Zatim se učitavaju brojevi sa FOR petljom, sabiranje se izvodi unutar FOR petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

//Zadatak 08112017//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
   int i, n;
   float a, s;   
   cout<<("Broj brojeva")<<endl;
   cin>>n;
   s = 0;
   for (i=1; i<=n; i++) {
     cout<<("Otkucaj ")<<" "<<" broj "<<endl;
     cin>>a;
     s = s + a;
   }  
   cout<<("Suma je: ")<<s<<endl;
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index