8.1.. Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s=0). Zatim počinje FOR petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz i % 2 != 0 (broj nije paran). Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

//p08112020//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{
	int i,n,k,s;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	
	for(i=k; i<=n; i++)	
		if(i % 2 != 0)		
			s=s+i;
			
	cout<<"od "<<k<<" do "<<n<<" suma neparnih je "<<s<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index