8.1.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis programa: Provjera neparnosti (nisu djeljivosti sa 2) se izvodi logičkim izrazom i % 2 != 0 u naredbi IF unutar FOR petlje (Cjelobrojno dijeljenje i modul broja). Ako je logički izraz istinit broj se dodaje sumi.

Listing programa:

// 08112021
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do 5 - neparni " << endl;  // naslov
  int i;          // deklarisanje varijabli 
  float s;         // deklarisanje varijabli s

  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % 2 !=0)     // i neparno (broj je djeljiv sa 2)? 
      s = s + i;    // da - i neparno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 08112021
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma prirodnih brojeva od 1 do 5 - neparni " << endl;  // naslov
  int i;          // deklarisanje varijabli 
  float s;         // deklarisanje varijabli s

  s = 0;          // pocetna vrijednost
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % 2 !=0)     // i neparno (broj je djeljiv sa 2)? 
       s += i;     // da - i neparno, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index