8.1.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis programa: Provjera neparnosti (nisu djeljivosti sa 2) se izvodi logičkim izrazom i % 2 != 0 u naredbi IF unutar FOR petlje (Cjelobrojno dijeljenje i modul broja). Ako je logički izraz istinit broj se dodaje sumi.

Listing programa:

// 08112021
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
	int i,n,s;
	
	cout<<"Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5"<<endl;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	s=0;
	
	for(i=1; i<=n; i++)	
		if(i % 2 != 0)		
			s=s+i;
			
	cout<<"Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5 je: "<<s<<endl;
			
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index