8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n. Koristiti forpetlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost varijable p (proizvid) je 1, a kontrolne varijable i jedan (1). Vrijednost proizvoda p se uvećava i puta (p*=i;). Varijabla i se uvećava za 1 (++i) i ponovo izvodi množenje i tako do vrijednosti varijable i=n.

Listing programa :

//proizvod prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int p=1,n;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;

	for(int i=1;i<=n;++i)
		p*=i;
	cout<<"Proizvod: "<<p<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index