8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. (for petljom).

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je jedan (p=1), jer je to jedinični element za operaciju množenja. Izračunavanje proizvoda se izvodi izrazom p*=i. Prvo se izračuna prizvod p*k i ovaj proizvod se zatim pridružuje varijabli p.

Opis programa: Početna vrijednost proizvoda p=1; kontrolna varijabla je k. Logički izraz i<=n u naredbi for reguliše ponavljanje petlje sve dok je logički izraz istinit. Prva naredba u petlji je formiranje proizvoda (p*=i). Slijedi uvećanje kontrolne varijable i (++k). Ispis izračunatog proizvoda je na kraju.

Listing programa :

// 08112042
//proizvod prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli i, n
  float p;         // deklarisanje varijabli p

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    p = p * i;      // nova vrijednost proizvoda, p = p*i
    
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

	return 0;
}

II Varijanta p*=i
// 08112042
//proizvod prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod od k do n " << endl;  // naslov
  int i, k, n;       // deklarisanje varijabli i, n
  float p;         // deklarisanje varijabli p

  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature

  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    p*=i;         // nova vrijednost proizvoda, p = p*i
    
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index