8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. (for petljom).

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je jedan (p=1), jer je to jedinični element za operaciju množenja. Izračunavanje proizvoda se izvodi izrazom p*=i. Prvo se izračuna prizvod p*k i ovaj proizvod se zatim pridružuje varijabli p.

Opis programa: Početna vrijednost proizvoda p=1; kontrolna varijabla je k. Logički izraz i<=n u naredbi for reguliše ponavljanje petlje sve dok je logički izraz istinit. Prva naredba u petlji je formiranje proizvoda (p*=i). Slijedi uvećanje kontrolne varijable i (++k). Ispis izračunatog proizvoda je na kraju.

Listing programa :

//proizvod prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int k,n,p=1;
	cout<<"Od broja ";
	cin>>k;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	for(;k<=n;++k)
		p*=i;
		
	cout<<"Proizvod: "<<p<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index