8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je 1 (p = 1;). Pri napredovanju kroz petlju se uvečava vrijednost p po izraz: p *=i;.

Listing programa:

// 08112043
// proizvod prvih 5 prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i, p;         // deklarisanje varijabli
  
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    p = p * i;      // nova vrijednost proizvoda, p = p*i

  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 
  
	return 0;
}

II Varijanta p*=i

Ispis na ekranu:

Index