8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je 1 (p = 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvečava vrijednost p po izraz: p *=i;.

Listing programa:

//proizvod prvih 5 prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int p=1;
	
	for(int i=1;i<=5;++i)
		p*=i;
	cout<<"Proizvod: "<<p<<endl;
}

Ispis na ekranu:

Index