8.1.. Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije FOR petlju.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za sumu (s:=0;) i proizvod (p:=1;). Ista FOR petlja se koristi za izračunavanje sume i proizvoda.

Listing programa:

//p08112045//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{
	int i,n,k;
	float s,p;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	p=1;
	s=0;
	
	for(i=k; i<=n; i++)	{
			s=s+i;             //obe obrade u istoj for petljei//
			p=p*i;
	}	
		cout<<"od "<<k<<" do "<<n<<" suma je "<<s<<endl;
		cout<<"od "<<k<<" do "<<n<<" proizvod je "<<p<<endl;

system("PAUSE");		
}


II varijanta: Dvije FOR petlja // p08112045_1// #include <iostream> #include <cmath> using namespace std; main() { int i,n,k; float s,p; cout<<"Od broja: "<<endl; cin>>k; cout<<"Do broja: "<<endl; cin>>n; p=1; s=0; for(i=k; i<=n; i++) s=s+i; //izrazi su u zasebnim petljama// for(i=k; i<=n; i++) p=p*i; cout<<"od "<<k<<" do "<<n<<" suma je "<<s<<endl; cout<<"od "<<k<<" do "<<n<<" proizvod je "<<p<<endl; system("PAUSE"); }

Ispis na ekranu:

Index