8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je 1 (p = 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p= p*i;.

Tekstualni algoritam:

  1. postaviti početnu vrijednost proizvoda (p=1;)
  2. za i = 1 do 5 radi
    formirati novu vrijednost proizvoda (p=p*i;)
    ispisati izračunatu vrijednost proizvoda

Listing programa:

//p08112050//

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,p;
	
	p=1;
	
	for(i=1; i<=5; i++)	
	{
		p=p*i;
		cout<<"Faktorijel broja: "<<i<<" = "<<p<<endl;
	}
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index