8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa a.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom if(i % a == 0) (djeljivi sa a bez ostatka).

Listing programa:

//08112058//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{
	int i,n,k,a;
	float p;
	
	cout<<"Od broja: "<<endl;
	cin>>k;
	
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	cout<<"Unesi djelilac: "<<endl;
	cin>>a;
	
	p=1;
	
	for(i=k; i<=n; i++)	
		if(i % a == 0)		
			p=p*i;			
	cout<<"Proizvod brojeva djeljivih sa "<<a<<" od "<<k<<" do "<<n<<" je "<<p<<endl;

system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index