8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4.

Opis rješenja: Provjera cifre jedinica izvodi izdvajanjem cifre jecinica i % 10 == 4. Zatim u istom logičkom izrazu je i provjera da li je to cifra 4. i MOD 10 = 4 (cifra jedinica 4).

Listing programa:

#include <iostream>
 using namespace std;

int main()
 {
 int i, k,n,p = 1;
 cin >> k;
 cin >> n;

 for (i = k; i < n; i++)
   if(i % 10 == 4)
     p = p * i;
 cout << "Proizvod prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 4 je " << p << endl;
 system("PAUSE");
 return 0;

}

Ispis na ekranu:

Index