8.1.. Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Listing programa:

// 08112061
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od 1 do 5 - parni" << endl;  // naslov
  int i;          // deklarisanje varijabli p
  double p;         // deklarisanje varijabli p
  
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % 2 ==0)     // i parno (broj je djeljiv sa 2)? 
			p = p * i;     // da - i parno, nova vrijednost proizvoda, p = p*i
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

	return 0;
}

II Varijanta p*=i
// 08112061
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od 1 do 5 - parni" << endl;  // naslov
  int i;          // deklarisanje varijabli p
  double p;         // deklarisanje varijabli p
  
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % 2 ==0)     // i parno (broj je djeljiv sa 2)? 
      p*=i;       // da - i parno, nova vrijednost proizvoda, p = p*i
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index