8.1.. Napisati program za ispis proizvoda prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 2.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112062
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od 1 do 5 - neparni" << endl;  // naslov
  int i, p;         // deklarisanje varijabli 
	
  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i %2 != 0)     // i neparno ?
      p = p * i;    // da - i neparno,, nova vrijednost proizvoda, p = p*i		
			
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // izlaz

  return 0;
}

II Varijanta p*=i
// 08112062
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od 1 do 5 - neparni" << endl;  // naslov
  int i, p;         // deklarisanje varijabli 
	
  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i %2 != 0)     // i neparno ?
      p*=i;       // da - i neparno,, nova vrijednost proizvoda, p = p*i		
			
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // izlaz

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index