8.1.. Napisati program za ispisivanje proizvoda brojeva do n koji su djeljivi sa 2.

Listing programa:

// 08112063
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od 1 do n - parni" << endl;  // naslov
  int i,n,p;        // deklarisanje varijabli p

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 2 ==0)     // i parno (broj je djeljiv sa 2)? 
			p = p * i;     // da - i parno, nova vrijednost proizvoda, p = p*i
		
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 
		
  return 0;
}

II Varijanta p*=i
// 08112063
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od 1 do n - parni" << endl;  // naslov
  int i,n,p;        // deklarisanje varijabli p

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  p = 1;          // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % 2 ==0)     // i parno (broj je djeljiv sa 2)? 
			p*=i;       // da - i parno, nova vrijednost proizvoda, p = p*i
		
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 
		
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index