8.1.01. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa l.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112176
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int n,i,k;
	
	cout<<"Unesite gornju granicu: "<<endl;
	cin>>n;
	cout<<"Unesite I: "<<endl;
	cin>>i;
	
	for(k=1;k<=n;k++){
		if(k % i != 0){
			cout<<" "<<k<<endl;
		}
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index